ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Promise Kept nature and its manifestations in Iran's rights

نویسنده [English]

  • NAHID JAVANMORADI