کنترل مطابقت قواعد حقوقی مادون با ...

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Compliance with legal rules infrared control

نویسنده [English]

  • roya motamed nezhad