کلیدواژه‌ها = : حق فراموش شدن
تعداد مقالات: 1
1. حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟

دوره 19، شماره 58، بهار 1397، صفحه 113-135

10.22054/qjpl.2018.15394.1361

سید محمد هادی قبولی درافشان؛ مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی