کلیدواژه‌ها = اتحادیه اروپا
تعداد مقالات: 4
2. آثار استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اتحادیه اروپا

دوره 18، شماره 52، پاییز 1395، صفحه 35-58

10.22054/qjpl.2016.6790

مهدی زاهدی؛ محمدحسین عرفان منش؛ محمود عباسی


3. نقش دیوان اروپایی دادگستری در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا

دوره 17، شماره 49، زمستان 1394، صفحه 57-83

10.22054/qjpl.2016.2370

رحمت اله فرخی؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ سیدقاسم زمانی