رویکر های متفاوت به مقوله مهندسی فرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


عنوان مقاله [English]

Rwyḵr differing cultural architectural idea will

نویسنده [English]

  • ALIREZA ZAKER ESFAHANI