نظام اروپایی و شکافهای فعال سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

European political system was functioning shḵạfhạy

نویسنده [English]

  • MOHAMMAD tabatabaii