کلیدواژه‌ها = کرامت انسانی
تعداد مقالات: 2
1. حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟

دوره 19، شماره 58، بهار 1397، صفحه 113-135

10.22054/qjpl.2018.15394.1361

سید محمد هادی قبولی درافشان؛ مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی


2. حقوق حیوانات: تأملی در نظریه و رویه

دوره 14، شماره 36، بهار 1391، صفحه 27-56

آرامش شهبازی