دوره و شماره: دوره 10، شماره 25، زمستان 1387 
5. تجدید آمرانه و ملک الشعرای بهار

صفحه 119-146

ابوالفضل شکوری؛ زینت رضایی


6. از خود بیگانگی در خوانش اندیشه سیاسی شریعتی

صفحه 147-164

عباس منوچهری؛ عاطفه السادات سالاری