بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران

مرتضی رستمی؛ حسن بادینی

دوره 21، شماره 63 ، شهریور 1398، ، صفحه 271-295

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.22376.1530

چکیده
  یکی از رایج‌ترین شیوه‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، تملک سهام شرکت‌های تجاری است. گرایش فراوان صندوق‌های بازنشستگی ایران به این نوع سرمایه‌گذاری، آنها را به سمت بنگاه‌داری سوق داده است. بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی (به معنای در اختیار داشتن سهام مدیریتی) بعنوان موضوعی نوظهور در ادبیات حقوقی کشور ایران، با سیاست‌های ...  بیشتر