آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1871
تعداد پذیرش 302
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 1033
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 354

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 24
تعداد شماره‌ها 72
تعداد مقالات 642
تعداد مشاهده مقاله 1945375
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 889479
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 139 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 421 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 391 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 116 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 126 روز
درصد پذیرش 16 %