اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1619
تعداد پذیرش 239
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 892
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 321

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 22
تعداد شماره‌ها 64
تعداد مقالات 568
تعداد مشاهده مقاله 1405310
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 671120
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 136 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 388 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 391 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 116 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 34 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 165 روز
درصد پذیرش 15 %