آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2014
تعداد پذیرش 367
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 1098
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 378

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 78
تعداد مقالات 725
تعداد مشاهده مقاله 2438692
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1095764
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 138 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 422 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 391 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 116 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 113 روز
درصد پذیرش 18 %