اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1534
تعداد پذیرش 228
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 845
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 312

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 62
تعداد مقالات 538
تعداد مشاهده مقاله 1228235
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 599596
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 133 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 362 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 391 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 114 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 35 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 187 روز
درصد پذیرش 15 %