آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1949
تعداد پذیرش 329
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 1075
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 368

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 76
تعداد مقالات 685
تعداد مشاهده مقاله 2157842
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 982220
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 139 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 426 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 391 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 117 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 115 روز
درصد پذیرش 17 %