آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1824
تعداد پذیرش 302
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 1009
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 346

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 24
تعداد شماره‌ها 71
تعداد مقالات 634
تعداد مشاهده مقاله 1834630
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 844558
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 139 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 417 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 391 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 116 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 129 روز
درصد پذیرش 17 %