راهنمای ثبت نام در نشریه پژوهش حقوق عمومی     

  جهت ثبت نام در نشریه پژوهش حقوق عمومی فرآیند زیر را دنبال کنید:

1. انتخاب گزینه ثبت نام در سامانه از صفحه ورود به سامانه؛

2. تکمیل اطلاعات مورد درخواست از قبیل نام، نام خانوادگی و غیره (تمامی فیلدهای ستاره دار)؛

3. ذخیره اطلاعات؛

4. ورود به سامانه با نام کاربری و پسورد ارسالی به ایمیل نویسنده.

 

 

حقوق و اختیارات

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.)

 

طبق این گواهی و بر اساس وبسایت رسمی Creative Commons:

"این مجوز به دیگران اجازه توزیع، ترکیب مجدد، تغییر جزئی و کار روی اثر شما به صورت غیرتجاری را می دهد و اگرچه کارهای جدید آنها باید به شما اعتبار دهد و غیرتجاری باشد، ضروری نیست به کارهای مشتقشان تحت ضوبط یکسان مجوز بدهند."

 

مقالات قابل پذیرش

انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی در زمینه های مختلف علوم انسانی، مقاله منتشر می نماید. تمامی این مقالات علمی بوده، مبتنی بر تحقیقات هستند و از کیفیت بالایی برخوردارند. تمامی تحقیقات کیفی و کمی مورد قبول می باشند اما نکتۀ شایان توجه این است مقالات باید خلاقانه و همراه با نوآوری باشند و سهمی در پیشبرد علم در حوزۀ مختص خود ایفا نمایند.

 

شیوه نگارش مقاله

با توجه به ماهیت مجلات تخصصی دانشگاه و درجه علمی آنها، تاکید محتوای این بخش بر روی شیوه تنظیم و نگارش مقاله‌های پژوهشی است. با این وجود، انواع دیگر مقاله می‌تواند با تصمیم هیئت تحریریه هر مجله  پذیرفته و منتشر شود. زیرا افزون بر مقالات پژوهشی، امکان انتشار انواع دیگر مقاله نظیر مقاله مروری، مقاله نظری، نامه به سردبیر، و جز آن در مجلات با درجه علمی-پژوهشی وجود دارد، و این امکان برای انواع دیگر مجلات (علمی-ترویجی و تخصصی) در سطح گسترده‌تری فراهم است.

بدیهی است همه انواع مقالات دارای ویژگی‌هایی مشترک و متفاوت هستند. این ویژگی‌ها در بعد کلی به محتوا و ساختار آنها مربوط می‌شود. در این بخش، اگر چه به دلیل اهمیت مقالات پژوهشی نسبت به دیگر مقالات، محتوا و ساختار مقالات پژوهشی توصیف می‌شود، اما کوشش شده به ویژگی‌های مشترک دیگر مقالات نیز پرداخته شود. در بیشتر منابعی که به توصیف و توضیح انواع مقالات می‌پردازند نیز همانند رویکرد متن حاضر، همواره تاکید بر مقالات پژوهشی است. پیش از ارائه مقاله به مجلات دانشگاه علامه طباطبائی، توصیه می‌شود نکات زیر در نگارش و تنظیم مقاله مد نظر قرار گیرد:

 

محتوای مقاله

نکته اول اینکه محتوای مقاله باید با زمینه موضوعی مجله مرتبط باشد؛

دوم، حجم عمده مقالات هر شماره از یک مجله به مقالات پژوهشی که گزارش یک پژوهش خاص هستند اختصاص دارد؛

سوم، مقاله پیشتر برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا چاپ نشده باشد. لازم به ذکر است، پدیدآورندگان باید به مدت چهار ماه پس از ارسال مقاله به فصلنامه از ارسال آن به فصلنامه دیگر خودداری نموده، و در این مدت از وضعیت مقاله ارسالی از طریق سامانه الکترونیکی و یا مدیر داخلی فصلنامه آگاهی حاصل نمایند.

 

ساختار مقاله

هر مقاله پژوهشی دارای این ساختار کلی است: عنوان، پدیدآورنده(گان) و وابستگی سازمانی آنها، چکیده، کلیدواژه‌ها, مقدمه، مرور پیشینه‌ها، روش‌شناسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، منابع. در مورد هر یک از این بخش‌ها به صورت مجزا توضیحاتی ارائه خواهد شد.

 

عنوان مقاله

اوّلین صفحۀ هر مقاله، صفحۀ عنوان است. در صفحۀ اوّل باید عنوان مقاله، نام پدیدآورنده(گان) و وابستگی سازمانی آنها، چکیده و کلیدواژه‌ها آورده ‌شوند. عنوان مقاله باید دقیق، و تا حد امکان کوتاه و جالب باشد تا خواننده را به خواندن مقاله علاقه‌مند کند. همچنین ایده اصلی مقاله را نشان داده، و به طور خلاصه متغیرها، مسأله و رابطه بین آن‌ها را بیان نماید. تعداد کلمه‌های به‌کار‌رفته در عنوان بهتر است بین 10 تا 15 کلمه باشد (حسن‌زاده، 1392). عنوان نباید خیلی کوتاه یا خیلی بلند باشد. در صورتی‌که عنوان خیلی کوتاه باشد، باعث سردرگمی خواننده و ایجاد ابهام در او خواهد شد و درصورتی‌که عنوان خیلی طولانی باشد، باعث می‌شود خواننده آن را مورد توجه قرار ندهد. 

مطلوب است از به کار بردن کلمه‌های اضافی در عنوان مقاله خودداری شود. برای مثال به کار بردن کلمه‌هایی چون «مطالعاتی دربارۀ»، به غیر فراتحلیل مجاز نیست. توصیه می‌شود در عنوان متغیر یا متغیرهای وابسته به عنوان تابعی از متغیر یا متغیرهای مستقل آورده ‌شود. در صورتی‌که عنوان مقاله از پایان‌نامه یا طرح پژوهشی استخراج شده‌است، لازم نیست عنوان مقاله به‌طور کامل شبیه به عنوان پایان‌نامه یا طرح پژوهشی باشد (حسن‌زاده، 1392).

 

نویسنده‌/‌نویسندگان و سازمان‌/‌ سازمان‌های وابسته

پس از عنوان، نام پدیدآورنده(گان) نوشته می‌شود و وابستگی سازمانی آنها بیان می‌گردد. مطلوب است که در قالب یادداشت‌های پانویس، نشانی پست الکترونیکی پدیدآورنده(گان) قید شود (به‌ویژه برای پدیدآورنده رابط) تا امکان ارتباط مخاطبان با آنها فراهم شود. در صورتی که پدیدآورنده به سازمان خاصی وابسته نیست، مدرک تحصیلی وی درج گردد.

ترتیب نوشتن نام پدیدآورنده(گان) به میزان همکاری آنان بستگی داد و توافقی میان پدیدآورنده(گان) مقاله است. در صورتی‌که میزان فعالیت همۀ پدیدآورنده(گان) به یک اندازه است، می‌توان نام آنها را به‌ترتیب حروف الفبا نوشت. باید از نوشتن عنوان‌هایی مانند دکتر، پروفسور، مهندس، و موارد مشابه خودداری کرد.

 

چکیده

چکیده دارای انواع گوناگونی است. هر یک از انواع چکیده برای انواع خاصی از مقالات مناسب است. برای مقالات پژوهشی و دیگر مقالاتی که یک پژوهش را گزارش می‌دهند، از چکیده تمام‌نما استفاده می‌شود. اما چکیده مناسب برای دیگر انواع مقاله که گزارش پژوهش‌(های) خاصی را مد نظر ندارند، چکیده راهنماست. برای مقالات نظری (مفهومی) نیز چکیده تمام‌نما-راهنما توصیه می‌شود. در ادامه، سه چکیده اشاره شده توصیف می‌شوند:

 

چکیده تمام‌نما

این نوع از چکیده برای مقالات پژوهشی تهیه می‌شود. محتوای آن به ترتیب شامل هدف، روش‌شناسی، یافته‌ها، نوآوری (ارزش) و نتیجه‌گیری است. در نوع ساختارمند آن، محتوای اشاره شده به تفکیک ارائه می‌گردد. حجم آن بین 150 تا 200 واژه است. زمانی که این چکیده برای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تهیه می‌شود می‌تواند تا 500 کلمه باشد. توصیه می‌شود هر یک از انواع چکیده در یک پاراگراف نوشته شود. محتوای چکیده تمام‌نما باید خواننده را از مطالعه متن ‌مقاله بی‌نیاز سازد. شکل ساختارمند آن در ذیل ارائه شده است:

هدف

روش‌شناسی

یافته‌ها

نوآوری (ارزش)

نتیجه‌گیری

 

چکیده راهنما

برای مقالات مروری یا سایر مقالات غیر از مقالات پژوهشی تهیه می‌شود. این چکیده بازنمونی از مهمترین مباحثی است که در مقاله مطرح می‌شود و نه خلاصه خود مباحث، و صرفاً ضرورت مطالعه متن مقاله را نشان می‌دهد و خواننده را از مطالعه متن بی‌نیاز نمی‌کند. حجم آن بین 75 تا 150 کلمه است. نوع ساختارمند آن عبارت است از:

دامنه (موضوعی) (Scope)

منطق (استدلال) مورد استفاده

نتیجه‌گیری

چکیده تمام‌نما - راهنما

ترکیبی از دو چکیده قبلی، به ویژه برای مقالات نظری (مفهومی). حجم آن شبیه حجم چکیده راهنماست.

چکیده گسترده

نوع دیگری از چکیده نیز وجود دارد که برای نمایه‌پذیری در نمایه‌های (پایگاه‌های استنادی) مانند اسکوپوس یا تامسون روییترز بسیار مناسب است. تهیه و تنظیم این نوع چکیده به تمامی مجلات تخصصی دانشگاه پیشنهاد می‌گردد. در مورد ساختار و محتوای چکیده گسترده به پیوست پنچ مراجعه نمایید.

چکیده مبسوط باید دارای بخشهای زیر باشد:
الف- عنوان کامل مقاله
ب- مقدمه که شامل مطالب مقدماتی (کوتاه) ، بیان مسئله و مرور پیشینه های پژوهشی
پ- متن اصلی که شامل هدف، روش شناسی، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، 

ت-  ارجاعات چکیده مبسوط باید به انگلیسی ترجمه شوند.
ث- واژگان کلیدی که واژگان بهتر است از متن چکیده استخراج شود و به مفاهیم موضوع اصلی اشاره کنند.

برای اطلاع بیشتر، نمونه فایل چکیده مبسوط که در انتها آمده است، دانلود شود.

کلیدواژه‌های چکیده

اصطلاحات این بخش باید دقیقاً از متن چکیده استخراج شده باشند و به مفاهیم موضوعی اصلی اشاره کنند. در برخی منابع توصیه می‌شود کلیدواژه‌ها الفبایی تنظیم شوند. تعداد کلیدواژه‌ها یا عبارات کلیدی بهتر است بین 5 تا 7 اصطلاح باشد. نکته مهم در خصوص واژگان کلیدی، شایسته است در سراسر متن به واژگان کلیدی اشاره شود تا میزان خوانش پذیری بیشتری داشته باشد.

مقدمه

محتوای مقدمه بر مبنای آخرین شیوه‌نامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی شامل توضیحات مقدماتی، بیان مسئله، هدف اصلی، پرسش‌ها و یا فرضیه‌ها، و مرور پیشینه‌هاست.

تمام این موارد باید همچون تکه‌های جورچین کنار هم قرار بگیرند به طوری که پس از اتمام این بخش، خواننده یک تصویر کلی از تمامی اطلاعات به کار رفته در این مقاله داشته باشد.

مرور پیشینه‌ها

اگر به مرور و ارائه پیشینه‌ها در بخشی مجزا نیاز است، و بررسی پیشینه‌ها در مقدمه به دلیل خلاصه بودن، مناسب تشخیص داده نمی‌شود، می‌توان پس از مقدمه، مرور پیشینه‌ها را به صورت بخشی مستقل انجام داد. در این بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می‌شود، و در ادامه پیشینه‌های پژوهشی مرور می‌گردند. سپس استنتاجی منطقی از مرور پیشینه‌ها صورت می‌گیرد، و خلاء(های) پژوهشی موجود نشان داده می‌شوند. بدیهی است بهترین روش مرور، روش تحلیلی و یا تحلیلی-انتقادی است که در آنها پیشینه‌ها صرف نظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت‌های رویکردی گروه‌بندی می‌شوند و نظر و دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به آنها بیان می‌شود.

روش‌شناسی

این بخش شامل طرح، روش یا رویکرد پژوهش (با توصیف دقیق روش کلی و روش خاص اجرای پژوهش)، جامعه پژوهش،  ابزار گردآوری داده‌ها، و روش تجزیه و تحلیل داده‌هاست.در مرحله نخست پژوهشگر باید روش پژوهش و طرح پژوهش را توضیح دهد تا خواننده تصویر روشنی از آنچه در طول پژوهش صورت گرفته است، به‌دست ‌آورد. بنابراین ارائۀ توضیحات دقیق و روشن از فرایند طی شده نظیر شیوه اِعمال متغیر مستقل، تعریف متغیرها، شیوۀ نمونه‌گیری، گمارش افراد در گروه آزمایش و کنترل، چگونگی ثبت واکنش نمونه‌ها به متغیر مستقل، چگونگی ثبت و اندازه‌گیری متغیر وابسته، و جز آن ضروری است.

پژوهشگر باید جامعۀ مورد نظر را مشخص کند تا خوانندۀ پژوهش بداند این پژوهش روی چه افرادی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. سپس باید آزمودنی‌ها یا شرکت‌کنندگان در پژوهش را مشخص سازد که در واقع به تعیین نمونه پژوهش پرداخته ‌است. البته در مقاله‌های موردی، شیوۀ انتخاب نمونه و نوع آزمودنی متفاوت از نمونه‌های پژوهش‌های دیگر است.

 گام بعدی، پژوهشگر وسیله و ابزار پژوهش (گردآوری داده‌ها) را تعیین ‌می‌کند. در این بخش توجه به این نکته ضرورت دارد، در صورتی‌که از وسیله و ابزار مورد استفاده در جامعه علمی مخاطب شناخته شده است، نیازی به توضیح دقیق و کامل نیست، و تنها ذکر نام آزمون و یا ابزار پژوهش به همراه توضیح مختصری دربارۀ پایایی و روایی ابزار کفایت می‌کند. اما اگر ابزار پژوهش توسط خود پژوهشگر طراحی شده است، توضیح کامل دربارۀ چگونگی ارزیابی پایایی و روایی ابزار مورد نیاز است. سپس باید روش تجزیه و تحلیل داده‌ها را شرح داده، و به مراحل آماری طی شده اشاره شود.

تحلیل داده‌ها

تحلیل و بیان داده‌های گردآوری شده در قالب‌ها آماری (توصیفی و استنباطی)، کیفی، و ترکیبی همراه با تفسیر محدود داده‌ها در این بخش صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است برای توضیح و بازنمون داده‌های گردآوری شده، استفاده از یکی از ابزارهای نمودار، شکل، و جدول کافی است. در مواردی‌ که پژوهش دارای پرسش است، باید پاسخ به پرسش به شکل شفاف و بدون ابهام تشریح شود. در صورت وجود فرضیه در پژوهش، توصیف دقیق آزمون‌ها انجام گیرد و فرضیه‌های رد یا تایید شده مشخص شوند.

بحث و نتیجه‌گیری

ارزش اصلی پژوهش در این بخش نهفته است. زیرا یافته‌های پژوهش تعیین شده، و درک و شناخت نهایی پژوهشگر از انجام پژوهش بیان می‌شود. به طور کلی در این بخش تفسیر دقیق داده‌ها و بیان دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به یافته‌ها، مقایسه یافته‌های پژوهش با یافته‌‌های پژوهش‌های پیشین و نشان دادن جایگاه پژوهش در میان پژوهش‌های مشابه، بیان مختصر محدودیت‌هایی که پژوهش در هنگام انجام با آنها روبرو شده است، و ارائه پیشنهاد(های) پژوهشی استنتاج شده از یافته‌های پژوهش صورت می‌گیرد.

طرح پژوهش

در برخی از پژوهش‌ها (بیشتر در پژوهش‌های آزمایشی) لازم است که قبل از نوشتن یافته‌ها، طرح مفهومی پژوهش به طور دقیق بیان شود. هدف از بیان طرح مفهومی پژوهش، بررسی چگونگی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. بنابراین در این مرحله باید چگونگی کنترل متغیرهای مزاحم، و شیوه حذف اثر آن‌ها بر روی متغیر وابسته و متغیر مستقل توضیح داده‌ ‌شود.

وجود چند آزمایش در یک مقاله

اگر ارائه و بازنمون یافته‌های چندین پژوهش‌ در یک مقاله مد نظر است، باید کوشش شود بنیاد، منطق و روش‌شناسی پژوهش‌ها برای خواننده به طور شفاف ذکر شود. در صورت لزوم، می‌توان هر یک از پژوهش‌ها را جداگانه و به صورت مختصر توصیف کرد مانند «آزمایش 1»، «آزمایش 2» و جز آن. همچنین شرحی از ادغام یافته‌ها ارائه داد. بخش‌های «روش‌شناسی» و «یافته‌ها» در ذیل عنوان هر پژوهش درج شود.

 فراتحلیل

درباره فراتحلیل در منابع گوناگون بسیار سخن رفته است و در اینجا تنها به ذکر چند نکته بسنده می‌شود.  اگر تعداد مقالات در فراتحلیل محدود بود (برای مثال کمتر از 50 عنوان)، اطلاعات کتابشناختی مقالات باید در فهرست منابع ذکر شده، و با نشانه ستاره از دیگر منابع متمایز شوند. در غیر این صورت، اطلاعات کتابشناختی مقالات باید در یک فهرست جداگانه تنظیم، و به صورت فایلی مجزا اما پیوند یافته با مقاله آرشیو و قابل دسترس گردند. 

سپاسگزاری

چنانچه نویسندگان در نگارش مقالات از حامی مالی یا معنوی استفاده می کنند، لازم است در یک پاراگراف کوتاه از حامیان مادی و معنوی پژوهش تقدیر شود.

 

منابع

منابع مورد استفاده در مقاله باید بر مبنای شیوه ارجاع‌دهی به منابع فارسی و لاتین دانشگاه علامه طباطبائی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن تنظیم شوند.

 

 

توجه 

شیوه‌نامة نگارش و چگونگی پذیرش مقاله

- مقاله باید حاصل پژوهش علمی در یکی از موضوعات مرتبط با حقوق عمومی و بین‌الملل باشد.

- هیئت‌ تحریریّه در پذیرش، ردّ و ویرایش مقاله‌ها آزاد است.

- تقدّم و تأخّر چاپ مقاله‌ها با بررسی و نظر هیئت تحریریّه مشخّص می‌شود.

- مسئولیّت درستی مطالب مندرج در مقاله به ‌عهدۀ نویسنده است.

- مقالات باید از طریق سامانة یکپارچة نشریّات علمی (qjpl.atu.ac.ir) ارسال شود.

- در هر مقاله، فاصلة خطوط 1، حاشیه از دو طرف 4.5 و از زیر و زبر 5 سانتی‌متر باشد و هر مقاله باید حدّاکثر در سی صفحۀ A4 (با قلم زر 13) و بر پایۀ دستور خطّ مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (www.persianacademy.ir) نگاشته شود.

- نرم‌افزار مورد استفاده حتما Microsoft Word 10 یا بالاتر باشد.

- فاصله‌گذاری صفحات: به صورت Multiple 0.9 باشد.

- اولین پاراگراف بعد از هر تیتر بدون تورفتگی

- پاراگراف‌های بعدی با 5/0 سانتیمتر تورفتگی

- اعداد درون متن با رسم الخط فارسی باشد.

- از علامت ممیز (/) برای اعشار استفاده شود.

- تمامی تیترها 12pt از متن قبل و 0 pt متن بعد فاصله داشته باشد.

- چکیده باید در یک پاراگراف تنظیم شود و بدون آنکه عناوین مجزایی داشته باشد، لازم است در آن زمینه مسئله (یک یا دو جمله)، هدف (یک جمله)، روش تحلیل داده‌ها {نام نرم‌افزار قید نشود})، نتایج (دو تا سه جمله و شامل یافته‌های اصلی بدون ذکر اعداد و ارقام) و نتیجه‌گیری (دو جمله) نوشته شود (متن چکیده روایتی است و ذکر عنوان و بخش‌بندی در آن مجاز نیست). تعداد کلمات چکیده بین 150-250 باشد. (B Zar 11)

- در صفحة عنوان، به ترتیب، عنوان مقاله (B Zar 15 Bold)، نام نویسنده/ نویسندگان (B Compset 12 Bold)، رتبة علمی و نام دانشگاه یا سازمان وابسته (B Compset 10)، چکیده (150 واژه/ B Zar 11)، کلیدواژه‌ها (7-4 واژه و با ویرگول از یکدیگر جدا شوند /B Lotus 12).

*اسم نویسندۀ مسئول ستاره‌دار شود و در پاورقی ایمیل نویسنده مسئول قید شود.

اعضای هیات علمی: رتبه علمی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، گروه (در صورت وجود)، دانشگاه، شهر، کشور.

دانشجویان: دانشجوی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر، کشور.

افراد و محققان آزاد: مقطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر، کشور.

طلاب: سطح (2،3،4)، رشته تحصیلی، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، شهر، کشور.

افراد و محققان عضو سازمان/ پژوهشکده: رتبه علمی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، گروه (در صورت وجود)، موسسه، شهر، کشور.

مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری / پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ................. دانشگاه ............... است / مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «.................................» با حمایت دانشگاه / موسسه ............... است. (B zar 10)

- متن اصلی مقاله شامل: مقدمه، پیشنیه پژوهش، روش، یافته‏ها، بحث و نتیجه‏گیری، تعارض منافع، سپاسگزاری، ORCID، منابع فارسی و لاتین (References) است.

- تیترهای داخل متن (B Lotus 14 Bold)/ متن فارسی مقاله (B Zar 13)/ منابع فارسی (B Zar 12)/ منابع لاتین (Tims New Roman 11) و ترجمه لاتین منابع فارسی با درج [In Persian] در انتهای منبع (Tims New Roman 11).

- عنوان تصویرها، جدول‌ها و نمودارها (B Lotus 11) و متن تصویرها، جدول‌ها و نمودارها (B Lotus 10).

- تعداد جدول‌های یک مقاله بیش‏تر از 5 جدول نباشد. جدول‌ها متناسب با فرمت پاورقی و اندازه 10 تنظیم شوند.

- تمامی اسامی خارجی (بجز عربی) در متن اصلی ترجمه فارسی شده و در پاورقی به صورت (نام خانوادگی (حرف اول بزرگ)، حرف اول نام کوچک.) درج شود.

- معادل کلمات در پاورقی با  حرف بزرگ اول کلمه و باقی حروف کوچک تایپ شود.

- اگر از یک نویسنده در یک سال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، این آثار با ذکر حروف الف، ب، و... یا a، b، و ... پس از سال انتشار از هم متمایز شوند.

- به منابع غیرفارسی با همان زبان ارجاع شود.

- اگر کتاب بیش از سه نویسنده داشته باشد، پس از نام نخستین نویسنده، عبارت «و همکاران» نوشته شود؛ اثری که نام نویسنده ندارد، به نام کتاب ارجاع داده شود؛ اثری که توسّط مؤسّسه یا سازمانی فراهم آمده باشد، به نام مؤسّسه یا سازمان ارجاع داده شود.

- قبل از فهرست ORCID (Tims New Roman 11) ارائه شود.

-  منابع فارسی با B zar 12،‌ منابع انگلیسی با Tims New Roman 11 و منابع عربی B badr 12  و Hanging 1cm)

نکته: در ارجاعات پاورقی، ابتدا نام سپس نام خانوادگی و .... آورده می‌شود.

 

- فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به‌ ترتیب حروف الفبا و به ‌صورت زیر تنظیم شود:

 

فارسی (B Lotus 14 Bold)

  1. 1. روش ارجاع دهی:

ارجاعات باید به صورت پانویس باشد و ارجاع درون متنی پذیرفته نمی‌شود.

  1. 2. شیوه ارجاع دهی پانویس (Footnote)

اطلاعات کامل مربوط به هر منبع بطور کامل نوشته شود بطوری که خواننده بتواند به آسانی به آن دسترسی پیدا کند.

   کتاب: اطلاعات مربوط به کتاب در پاورقی به این صورت نوشته شود:

نام و نام خانوادگی نویسنده، عنوان کتاب (بصورت ایتالیک)، نام مترجم یا مصحح، جلد چندم، چاپ چندم (محل چاپ: ناشر، سال نشر) ص ...

توجه: چاپ اول در ارجاعات ذکر نشود و در خصوص محل چاپ، اگر کتابی در چند محل چاپ شده باشد فقط یکی از محل‌ها ذکر شود.

مثال:

-     محمد رضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ 22 (تهران: گنج دانش، 1384) صص 25-41.

اگر بلافاصله به همان منبع ارجاع می‌دهید بنویسید:

-     همان، ص 78.

اگر با فاصله به همان منبع ارجاع می‌دهید:

-     بیگدلی، همان ص 42.

انگلیسی (حرف اول هر کلمه در عنوان- بغیر از حروف اضافه و ربط- بزرگ باشد)

-     Lord Denning, What Next in the Law (London: Butterworths, 1982) at 6-9.

-     Ibid. at 45.

-     Denning, op. cit. at 65.

فرانسه (اولین حرف عنوان بزرگ باشد)

-     Goulet, J. et al., Théorie générale du domaine privé, 2e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 1986,  à la p. 45.

-     Ibid. at 45.                                         تکرار بی واسطه:

-     Goulet, op. cit. at 65.                         تکرار با واسطه:

   مقاله: اطلاعات مقاله در پاورقی به این صورت آورده شوند:

نام و نام خانوادگی نویسنده، «عنوان مقاله» نام مجله، شماره مجله، (سال انتشار)، ص ...

 Michael Bridge, “Discharge for Breach of the Contract of Sale of Goods”, McGill L.J, (1983), 28, at 9.

اطلاعات مربوط به کتاب‌ها و مقاله‌ها درپاورقی فقط یک مرتبه آورده شوند و اگر کتاب یا مقاله‌ای بلافاصله تکرار شوند:

تکرار با واسطه: نام و نام خانوادگی، همان، ص ...      /              author’s name, op. cit. at ….

در تکرار با واسطه، اگر از نویسنده مزبور، به بیش از یک منبع ارجاع داده شده باشد، در جلوی نام خانوادگی، سال انتشار منبع مذکور نوشته شود.

 تکرار بی واسطه: همان ص ...            /              Ibid. p….

  • اگر کتاب یا مقاله ای بیش از دو نویسنده داشته باشد، نام اولین نویسنده نوشته شود و در جلوی آن «و همکاران» ذکر شود.           Author’s name et al.

   منابع اینترنتی: در ارجاع سایت‌های اینترنتی، ضمن اطمینان از اعتبار سایت، حتی الامکان موارد ذیل رعایت شوند:

 -    عنوان مطلب استنادی؛

-     نام و نام خانوادگی نویسنده‌ مقاله استنادی موجود در سایت؛

-     تاریخی که مقاله در سایت قرار داده شده است؛

-     عنوان سایت؛

-     آدرس کامل سایت؛

-     تاریخ آخرین مراجعه‌ نویسنده به سایت.

مثال:

Murat Aslan, “The Economic Consequences of the US Withdrawal from the Nuclear Deal”, (2018), available at: https:// www. researchgate. net/ publication/328603323.

 

Coalition for the International Criminal Court, Report on the First Review Conference on the Rome Statute, 31 May – 11 June 2010, Kampala, Uganda, available at: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp _docs/ASP9/OR/RC-11-Part.I-ENG.pdf, last visited July 18, 2021.

در صورت تکرار بدون فاصله این منبع:

Ibid.

در صورت تکرار با فاصله این منبع:

Coalition for … op. cit. at 20.

 

   آرای دادگاه‌ها:

در مورد آرای دادگاه‌ها، اطلاعات کامل آنها شامل مجموعه ای که رای در آن چاپ شده، نام طرفین، دادگاه صادر کننده، سال و صفحه باشد. حرف اول طرفین حرف بزرگ نوشته شود.

مثال:

  1. G. Canada v. Lavell (1973), S.C.R 1349, 38 D.L.R. (3d) 481.

در صورتی که همین رای بلافاصله تکرار شود از Ibid.  استفاده کنید و اگر با فاصله نکرار شود نام یکی از طرفین پرونده آورده شود مانند:

Lavell, op. cit. at 482.

توجه: در منابعی که مقاله هستند در صورت داشتن شناسه DOI، درج آن در انتهای منبع الزامی می باشد. 

   منابع در پایان مقاله به صورت حروف الفبایی (نام خانوادگی، نام) آورده شوند. از نوشتن صفحات مورد استفاده در منابع خودداری شود. لازم بذکر است شیوه نگارش منابع دقیقا شبیه ارجاعات می باشد با این تفاوت که در فهرست منابع، ابتدا نام خانوادگی، نام ... آورده و صفحه نیز حذف می شود.

   منابع را از نظر کتاب، مقاله، اسناد، قوانین و منابع اینترنتی از هم جدا کنید.

لطفا موارد زیر نیز حتما رعایت شوند:

* نویسندگان محترم می بایستی علاوه بر چکیده اصلی (200 کلمه)، چکیده انگلیسی مبسوط (تفصیلی) در حد 700تا 1200کلمه نیز ارسال نمایند.

*نویسندگان محترم می بایستی هنگام ثبت نام دارای شناسه پژوهشگر یا ORCID باشند. برای ثبت نام، در لینک زیر کلیک کنید.

https://sina-pub.ir/.post/dariaft-shnase-kd-arkid-orcid

* نویسندگان محترم می بایستی مقاله ارسالی خود را در سامانه هماننجویی سمیم نور بارگذاری و نتیجه آن را در قالب فایل بارگذاری نمایند. مزید استحضار فرهیختگان محترم، درصد قابل قبول، 16 می باشد.

جهت رعایت معیارها و حفظ وحدت رویه، از قالب آماده سازی مقالات استفاده نمایید. یک فایل اصل مقاله با مشخصات نویسندگان و یک فایل اصل مقاله بدون مشخصات نویسندگان بارگذاری نمایید. (تاکید می شود در این فصلنامه ارجاعات بصورت پاورقی و طبق الگوی بالا می باشد).

 دانلود فرم تعهد نامه  اولیه به صورت فایل   Word

  دانلود فرم تعارض منافع به صورت فایل Word

 دانلود نمونه فایل چکیده مبسوط