حقوق و تعهدات کشورها در بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر دریایی

علی رضائی

دوره 18، شماره 54 ، خرداد 1396، ، صفحه 347-371

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7437

چکیده
  انرژی تجدیدپذیر دریایی نوعی از انرژی تجدیدپذیر است که از فرایندهای طبیعی گوناگونی که در محیط دریا اتفاق می‌افتند به وجود می‌آیند و بر خلاف انرژی‌های تجدیدناپذیر (فسیلی)، قابلیت آن را دارد که توسط طبیعت در یک بازه زمانی کوتاه، مجدداً به وجود آمده یا به عبارتی تجدید شود. از آنجا که استفاده و بهره‌برداری از این انرژی در دریا مستلزم ...  بیشتر