بحران استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی: اهداف و پیامدها

سید حسن میر فخرایی

دوره 9، شماره 22 ، آذر 1386، ، صفحه 99-141

چکیده
  روابط ایالات متحده و روسیه طی ماههای اخیر به پائین ترین سطح خود پس از پایان جنگ سرد نزول کرده است. این دو کشور که با فروپاشی شوروی اختلافات خود را کنار گذاشته بودند با طرح استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا یک بار دیگر مجادلات لفظی را از سر گرفتند. هم اکنون نگرانی های بسیاری در میان ملت های دو کشور و سایر کشورهای جهان درخصوص آغاز ...  بیشتر