نص، معنا و روابط بین الملل

غلامرضا خواجه سروی؛ ابوذر فتاحی زاده؛ عباس فرهادی

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، ، صفحه 155-172

چکیده
  عقلانیت مدرن براین مفروض استوار است که عقل انسان لامکان و لازمان بوده و ماهیتی استعلایی و جهانشمول دارد. استمرار معنای « لوگوس » یونانیان قدیم در گرایشات عقل گرایی مدرن سبب این جهت گیری در اندیشه ورزی غرب بوده است. شالوده شکنی این بنیاد فلسفی توسط جریانات فکری جدید به این امر ختم شده است که دیگر عقل یکتا و یگانه محلی از اعراب نداشته ...  بیشتر