مفهوم‌شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران

محمود باقری؛ هدایت فرخانی؛ سیدمحمد طباطبائی نژاد

دوره 18، شماره 52 ، آذر 1395، ، صفحه 87-105

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.6792

چکیده
  بانک‌ها نقشی اساسی و مهم در اقتصاد کشورها دارند. آن‌ها منابع مالی مشتریان را جذب و از طرق متعدد به‌صورت تسهیلات مالی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. در این رابطه، بانک بر مبنای توانایی خود و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، رابطة مالی خود را تنظیم می‌کند. بااین‌حال، محدودیت در تأمین منابع مالی توسط بانک و نیز پیچیدگی روابط بانکی ...  بیشتر

مشکلات حقوقی ناشی از بین المللی شدن بازارهای سرمایه و جایگاه قوانین ملی

محمود باقری؛ حمید قنبری

دوره 12، شماره 29.1 ، تیر 1389، ، صفحه 25-64

چکیده
  این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مشکلاتی می پردازد که بازارهای مالی و بازارهای اوراق بهادار در عصر حاضر با آن روبه رو هستند. لیبرالیسم و آزادسازی بازارهای مالی موجب آن شده است که حرکت سرمایه از بازارهای یک کشور به کشور دیگر به سادگی انجام پذیرد. این امر به نوبه خود موجب آن گشته است که بازارهای سرمایه هر کشور نسبت به اتفاقاتی که در کشور ...  بیشتر

اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستیهای حقوق خصوصی

محمود باقری

دوره 8، شماره 19 ، خرداد 1385، ، صفحه 41-89

چکیده
  مقاله حاضر درپی آن است که ضمن بیان نقش حقوق خصوصی در تحول و تکامل اقتصاد مبتنی بر بازار و نشان دادن کاستیهای آن در نیل به اهداف هنجاری نظام نوین اقتصادی، دلایل تمسک به مقررات حقوق اقتصادی را در فع این کاستیها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. حقوق اقتصادی در اینجا یک پدیده حقوقی است که با نوعی از اقتصاد بازار آزاد همراهی می کند که در آن دولت ...  بیشتر