نقش آفرینی اتحادیه اروپا از دیدگاه سازه ‌انگاری

پیمان وهاب پور

دوره 7، شماره 14 ، تیر 1384، ، صفحه 125-150

چکیده
  از آغاز همگرایی اروپایی با تأسیس جامعه ذغال و فولاد در سال 1952، تا شکل‌گیری اتحادیه اروپائی، نقش‌آفرینی این نهاد بین‌المللی از موضوعات بحث برانگیز در حوزه روابط بین‌المللی بوده است.فقر نظریه‌های سنتی و خرد گرا در تبیین این امر مناقشه مذکور را هرچه بیشتر افزایش داد و کمکی به حل مسأله نکرد.تأکید بیش از حد آنها بر قدرت نظامی و دولت ...  بیشتر