نگرشی بر مسؤولیت بین الملی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه

محمدرضا ضیائی بیگدلی

دوره 6، شماره 13 ، دی 1383، ، صفحه 5-19

چکیده
  مسئوولیت بین المللی اشکال گوناگونی دارد که در اساس می توان آن را به دو صورت مطرح نمود؛یکی مسئوولیت غیر کیفری که خاص کشورها و سازمانهای بین المللی است و دیگری مسئوولیت کیفری که خاص اشخاص حقیقی است ،اما چنین تفکیک و مرزبندیی که به ماهیت و سرشت مسئوولیت بین المللی مربوط می شود، در مقابل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، بویژه در مناسبات ...  بیشتر

چالش های حقوقی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی (دیروز، امروز، فردا)

محمدرضا ضیائی بیگدلی

دوره 5، شماره 9 ، دی 1382، ، صفحه 5-29

چکیده
    دولت ایران در ماههای اخیر،در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود،چالش‌هایی حقوقی با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است.این چالش‌ها،نتیجهء صدور دو قطعنامهء شدید اللحن‌ شورای حکام آژانس در مورد ایران و امضای بیانیهء چهارجانبه میان ایران،انگلستان،فرانسه و آلمان در تهران،در فاصله زمانی میان صدور دو قطعنامه شورای حکام آژانس بوده ...  بیشتر