دادگاه عالی قانون اساسی مصر و نظارت اساسی بر قوانین

جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ وحید باکویی کتریمی

دوره 21، شماره 64 ، مهر 1398، ، صفحه 111-132

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.32131.1847

چکیده
  تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظام­های حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا می­تواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه ...  بیشتر