جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان منابع حقوق در دکترین حقوقی

حسن وکیلیان

دوره 19، شماره 58 ، خرداد 1397، ، صفحه 57-81

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.15803.1375

چکیده
  این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه­ قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده­ حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می­پردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیت­های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده­ حقوقی در حال ظهور و تقویت است.  طرفداران قاعده­گذاری قضایی معتقدند تحدید منابع ...  بیشتر

فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون

احمد مرکز مالمیری؛ حسن وکیلیان

دوره 18، شماره 51 ، شهریور 1395، ، صفحه 29-54

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.5417

چکیده
  «فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش‌های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل‌گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه‌ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می‌کنند، به‌ منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می‌برد. حکومت بر اساس و به‌وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری ...  بیشتر