سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی

سید صادق ابراهیمی؛ پیمان بلوری؛ محمد علی صلح چی

دوره 23، شماره 73 ، بهمن 1400، ، صفحه 71-105

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.47247.2259

چکیده
  مراجعه به داوری تجاری بین­ المللی هزینه­ های کلانی را برای طرفین درگیر در فرآیند داوری به همراه دارد و تأمین این هزینه ­ها در خیلی از موارد به‌صورت مانع در مراجعه به داوری نمود پیدا می‌کند. در همین راستا یکی از پدیده‌های جدید در داوری تجاری بین ­المللی، «تأمین مالی هزینه دادرسی توسط سرمایه ­گذار ثالث» است. ظهور سرمایه­ ...  بیشتر