مروری بر اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین المللی هوایی و سیر تحول آن

منصور جباری

دوره 11، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 43-62

چکیده
  تعارض قوانین در حمل و نقل بین المللی کالا و مسافر، بیش از دیگر بخش های حقوقی به چشم می خورد. نیاز به یکسان کردن مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی بین المللی، ازهمان ابتدای استفاده از هواپیما برای حمل و نقل احساس می شد. از سال 1929 تا 1999، اسناد متعددی به تصویب رسیده اند که عبارتند از: کنوانسیون 1929 ورشو، پروتکل 1955 لاهه، کنوانسیون 1961 گوادالاخارا، ...  بیشتر

شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما

منصور جباری

دوره 8، شماره 18 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 19-47

چکیده
  مجمع عمومی ایکائو در سال 1948 کنوانسیون «شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما» را تصویب کرد. این کنوانسیون - که در نوع خود بی نظیر است - موفق شد حقوق مربوط به هواپیما را مورد شناسایی قرار دهد. این کنوانسیون همچنان به عنوان سندی که حاوی اصول و مقررات در یکی از زمینه های پیچیده حقوقی است مطرح می باشد. این مقاله کنوانسیون مزبور را ...  بیشتر