پیامدهای امینتی مداخله گرایی امریکا در عراق برای ایران با تاکید بر کاربست روش دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد


عنوان مقاله [English]

بب

نویسندگان [English]

  • farhad ghasemi 1
  • abbas keshavarz shokri 2