فقدان دولت مدرن و پی آمد های ان در خاورمیانه عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق و وعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبا ئی


عنوان مقاله [English]

P deficiency state modernization and even in middle income Election Arabic

نویسنده [English]

  • hossein daheshyar