نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله نظریه جان‌میرشایمر و ریچارد روزکرنس که از نظریه‌پردازان‌ بنام روابط بین الملل هستند،به‌طور مقایسه‌ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت. معیار اصلی برای این مقایسه نوع نگاه آنها به نظام بین الملل و چگونگی تحلیل‌ تاریخ و نیز نگرش ویژه آنها به ماهیت دولت و روابط بین الملل خواهد بود و تلاش می‌شود تا نشان داده شود که این برداشتها و نگرشهای متفاوت چگونه بر رهیافت موردنظر آنها در سیاست خارجی بویژه سیاست خارجی قدرتهای‌ بزرگ تأثیر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Virtual state , wạq‘grạyy offensive , International Military , foreign policy

نویسنده [English]

  • HOSSEIN SALIMI