نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در بخش پایانی این پژوهش کوتاه،اما ژرف،به بازتاب اندیشه مارکسی بر انسان‌شناسی فرهنگی-سیاسی،بویژه بر آرای لیندها و میلز پرداخته شده است. گفتنی است که این بخش نیز مانند بخشهای پیشین با نقادی اندیشمندان‌ ارزشمند یاد شده توأم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Patronage bags Andishe Marx Bar cultural anthropology - political clip

نویسنده [English]

  • KARLO TOLIO ALTAN