بخش اسناد حقوقی بین المللی: منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی ( 7 دسامبر 2000)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Published international legal documents : Charter rights fundamental European Union ( 7 December 2000

نویسنده [English]

  • MAHRIYAR DAHSAB