مصونیت کشورها و مقامات حکومتی از دیدگاه حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Inviolability of state and government from the perspective of international law.

نویسنده [English]

  • MOHAMMAD REZA ZIAEE BIGDELI