مسؤولیت و قراردادها ترجمه بخشی از کتاب ...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Liability and contracts translation of the book ...

نویسنده [English]

  • Iraj Babaei