نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس د انشگاه

2 استادیار دانشگاه ازاد زنجان

عنوان مقاله [English]

DIVISION OF COMMERICAL COMPAMNIS IN ENGLAND AND THE US LAW

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAD REZA SAHEBI PASANDIDEH 1
  • MAJID GHORBANI 2