تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد جزا دانشگاه قم


عنوان مقاله [English]

confilct of the rights of third parties whit the retribution of murderer in emamiye juris prudentw view n

نویسندگان [English]

  • morteza tabibi 1
  • hamidreza kalantari 2