نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

عنوان مقاله [English]

the study of civil liability arising from envaimental damage

نویسندگان [English]

  • naser ghasemi
  • felora heidari