بررسی عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسی مشروطه و تئوری اساس

مهرنوش مظلومیان؛ حسین رحمت الهی؛ محمد محمدی گرگانی؛ مهدی مختاری

دوره 23، شماره 72 ، آبان 1400، ، صفحه 263-297

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.55851.2503

چکیده
  دکتر مصدق، نخست وزیر ایران، در میانه سال‌های 1330 تا 1332 شمسی بر مبنای شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زمانه خود که وضعیت اضطراری را برای کشور به ارمغان آورده بود، اقدام به تصمیم‌گیری و اعمال برخی موضوعات حقوقی در ارتباط با قوه مقننه نمود. در این راستا او با مراجعه به اساس (رای مردم) در وضعیت اضطراری، اقدام به برگزاری رفراندوم نموده و ...  بیشتر