حقوق عمومی
بازخوانی جایگاه ریاست قوه مقننه در نظام حقوق اساسی ایران

احمد تقی زاده؛ احمد حبیب نژاد

دوره 24، شماره 77 ، بهمن 1401، ، صفحه 81-108

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.60529.2615

چکیده
  تعیین صلاحیت‌های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می‌سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رئیس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، می‌توان گفت با توجه به عبث ...  بیشتر

بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی

سیداحمد حبیب‌نژاد؛ محمد منصوری بروجنی

دوره 18، شماره 54 ، خرداد 1396، ، صفحه 247-264

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7434

چکیده
  یکی از مشکلاتی که همواره دغدغه نمایندگان مجلس در ابتکار و پیشنهاد طرح‌های قانونی بوده، رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و پیش‌بینی منبع تامین مالی طرح‌ها ست. توجه به اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی نشان می‌دهد منظور قانون‌گذار اساسی از طرح این اصول حفظ انضباط مالی در سال بودجه‌ای و نه محدود ساختن اختیار قانون‌گذاری ...  بیشتر