پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی

حسین غلامی

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1383، ، صفحه 131-159

چکیده
  در نتیجه عدم موفقیت نظام کیفری سنتی(مبتنی بر سزادهی و بازپروری)در مهار نرخ‌ فزاینده بزهکاری،ضرورت اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.از میان انواع رویکردهای جاری،پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی‌ جایگاه خاصی در میان پژوهش‌های جرم شناختی و سیاستگزاری‌های جنایی یافته‌ است.ضرورت بررسی شرایط اجتماعی جرم‌زا ...  بیشتر

پذیرش فرهنگ زندان

حسین غلامی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1381، ، صفحه 159-175

چکیده
  باوجود شیفتگی‌های فراوانی که حقوقدانان کیفری و جرم شناسان نسبت به مجازات حبس نشان‌ داده‌اند،اما در عمل،این مجازات نتوانست انتظارات را برآورده نماید.در میان انتقادات فراوانی که بر کیفر حبس وارد شده است«پذیرش فرهنگ زندان‌1»به‌عنوان یکی از نتایج زیان بار اجرای این مجازات جایگاه‌ خاصی دارد،لیکن حقیقت آن است که این پدیده تنها ...  بیشتر

ارزیابی جرم شناختی دو نهاد حقوق کیفری؛ تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط

حسین غلامی

دوره 3، شماره 5 ، دی 1380، ، صفحه 97-129

چکیده
    تکرار جرم به‌عنوان یکی از پدیده‌های مبتلا به همهء نظامهای حقوق کیفری،تعداد کثیری از نهادهای جزایی را به چالش طلبیده است.در میان نهادهای مختلف حقوق جزا،هم از جهت سابقهء تأسیس،و هم به دلیل پشتوانه نظری،آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی دارای جایگاه ممتازی‌ می‌باشند.لیکن به پذیرش فوق العاده این دو نهاد در نظامهای مختلف جزایی رویارویی ...  بیشتر