نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 
تکرار جرم به‌عنوان یکی از پدیده‌های مبتلا به همهء نظامهای حقوق کیفری،تعداد کثیری از نهادهای جزایی را به چالش طلبیده است.در میان نهادهای مختلف حقوق جزا،هم از جهت سابقهء تأسیس،و هم به دلیل پشتوانه نظری،آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی دارای جایگاه ممتازی‌ می‌باشند.لیکن به پذیرش فوق العاده این دو نهاد در نظامهای مختلف جزایی رویارویی تکرار جرم با آنها موجب طرح پرسشهای جدی شده است.در این مقاله ضمن بررسی تاریخ مختصر این دو نهاد به ارزیابی کارآیی یا ناکارایی آنها،براساس یافتهای کثیری از پژوهش‌های جرم‌شناختی،پرداخته‌ شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Double identity crime assessment institution Rights Declaration ; maintenance and freedom conditional suspension

نویسنده [English]

  • HOSSEIN GHOLAMI