تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران

علیرضا ابدی؛ وحید اگاه؛ سعیدرضا ابدی

دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، ، صفحه 91-128

چکیده
  طرح مفهوم کار شایسته در 1999م از سوی دبیرکل سازمان بین المللی کار، حقوق کار را وارد عرصه جدیدی نمود. پهنه ای برخوردار از هر دو ویژگی استمرار و نوآوری که بازتاب اصرار سازمان بر حداقل هایی از بایدهای حقوق کار است. کار شایسته به عنوان نقطه تمرکز و اشتراک چهار هدف راهبردی ارتقای: یک ـ حقوق بنیادین کار شامل: 1ـ لغو کار اجباری. 2ـ آزادی انجمن ها ...  بیشتر

کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

محمدرضا ویژه؛ وحید آگاه

دوره 14، شماره 38 ، آذر 1391، ، صفحه 121-161

چکیده
  سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن ...  بیشتر