اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله ی شهروندی

عباس میرشکاری؛ مرضیه مختاری؛ جواد فراهانی

دوره 19، شماره 57 ، اسفند 1396، ، صفحه 173-201

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.14846.1353

چکیده
  در این نوشتار سعی شده­ است تا ظرفیت­های اصل­های دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله­ شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیت­های این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادی­های همه­ شهروندان بازنمایی می‌شود. این ادعا امکان­سنجی ...  بیشتر