نسل جدید موافقتنامه های بین المللی؛ برجام

مجتبی نظیف؛ علیرضا ظاهری

دوره 19، شماره 58 ، خرداد 1397، ، صفحه 165-192

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.18080.1435

چکیده
  چکیده در بررسی برجام از منظر بین­المللی، طرح این پرسش که آیا برجام معاهده است یا موافقتنامه‌ای سیاسی، سوالی غیر دقیق و گمراه‌کننده است. چرا که چنین رویکردی بازخورد نگاه طبقه­بندی محور نظام­های داخلی به موافقتنامه­های بین­المللی است. لذا آغاز بررسی مقاله حاضر، چگونگی و نحوه­ تنظیم متغیرهای یک توافق بین­المللی برای حصول ...  بیشتر