نگاهی به ابعاد حقوقی بیماری‎های مسری در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19

حمید کاظمی؛ میلاد صادقی

دوره 23، شماره 71 ، شهریور 1400، ، صفحه 221-249

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.52823.2423

چکیده
  صنعت هوانوردی و حقوق آن از دو جهت به ظهور و همه ‎گیری بیماری‎های مسری حساس است و واکنش نشان می ‎دهد. از یک سو ممکن است این صنعت با عدم اتخاذ اقدامات موثر در شیوع بیماری نقش داشته باشد و حیات جامعه را با خطر روبرو کند و از سوی دیگر محتمل است که با بروز امراض مسری، چرخه اقتصادی بازیگران و ذی‏نفعان صنعت به شدت تهدید و درگیر مشکلات فراوان ...  بیشتر