تحولات معیار عقلایی بودن در نظارت قضایی ایالات متحده آمریکا

خدیجه شجاعیان

دوره 20، شماره 61 ، اسفند 1397، ، صفحه 235-259

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.25258.1622

چکیده
  معیار عقلایی بودن یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا است. خاستگاه آن انگلستان بوده و به کشورهای دیگر این نظام  با تغییراتی وارد شده و اعمال می­شود.  این معیار در نظام حقوقی آمریکا، به عنوان یکی از جهات نقض قواعد غیررسمی سازمان­های اداری، تحت عنوان «معیار عمل خودسرانه و نامعقول»  به کار می­­رود. در ماده 706  ...  بیشتر