استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی

لیلا رئیسی؛ مسعود راعی؛ معصومه ابراهیمی

دوره 21، شماره 63 ، شهریور 1398، ، صفحه 97-129

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.26184.1651

چکیده
    پیشرفت فناوری هوا و فضا بالاخص در قرن بیستم از نوع دیگری از پرنده هوایی [هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور] رونمایی نموده است که در کاربردهای نظامی و غیرنظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سالیان اخیر کاربرد کشوری این هواپیماها توسعه فزاینده‌ای یافته است. با اختراع و گسترش استفاده از این فناوری نوین و با توجه به قابلیت‌های ...  بیشتر