امکان‌سنجی تجمیع صندوق‌های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران

علی اکبر معصومی؛ سید محمد هاشمی؛ ولی رستمی

دوره 22، شماره 68 ، مهر 1399، ، صفحه 85-110

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.12231

چکیده
  یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوق­های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها پیش­بینی شده، تجمیع صندوق­های بازنشستگی است. تجمیع صندوق­ها به معنای جمع شدن صندوق­ها با حفظ شخصیت حقوقی خود زیر نظر یک نهاد برتر، آثار مطلوب متعددی به همراه خواهد داشت. این مقاله که با هدف امکان‌سنجی تجمیع صندوق­های بازنشستگی ...  بیشتر