«واکاوی ماهیت تملک قهری املاک واقع در طرح‌های عمومی»

سید یاسر حسینی؛ سید محمد صادق طباطبائی؛ منوچهر توسلی نائینی

دوره 21، شماره 64 ، مهر 1398، ، صفحه 165-193

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.33373.1884

چکیده
  دولت در اجرای طرح‌های عمومی خود، گاه ناگزیر از تملک اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی است. این تملک، زمانی با توافق و گاهی با قهر و اجبار حاصل می‌شود. تعیین ماهیت تملک قهری، هم در آثار و نتایج این عمل و هم بر حقوق طرفین یعنی صاحبان املاک و دستگاه‌های اجرایی، تأثیر بسزایی دارد. حقوق‌دانان در این مسئله سه ‌راه متفاوت پیموده‌اند: گروهی ...  بیشتر