از آرمان‌گرایی تا واقع‌گرایی؛ سیری در مبانی حقوق بین‌الملل

سید علی حسینی آزاد؛ مهشید آجلی لاهیجی؛ مجید زحمتکش

دوره 22، شماره 69 ، اسفند 1399، ، صفحه 259-293

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.42883.2157

چکیده
  دو تفکر آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی همواره مورد توجه علوم مختلف و از جمله حقوق بوده است. در حالی که آرمان‌گرایی بر ظهور ایده‌آل‌ها توجه دارد، واقع‌گرایی بر ضرورت پذیرش واقعیات عینی موجود تأکید می‌کند. حقوق بین‌الملل از حیث مبانی هنجاری کاملاً عرصه رویارویی این دو مکتب بوده است. جامعه جهانی همواره برای دستیابی به آرمان‌هایی بعید ...  بیشتر