مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی

علی پورقاسم چورکوچان؛ تهمورث بشیریه

دوره 23، شماره 71 ، شهریور 1400، ، صفحه 63-93

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.53578.2451

چکیده
  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بعنوان موجودات اعتباری همواره مورد بحث بوده و به دلیل نقش مهمی که در زندگی اجتماعی ایفا می‌کنند و در ارتکاب جرایم نیز سهم چشمگیری دارند، در دو دهه اخیر در سطح ملی و بین‌المللی دستخوش تحولات بسیاری قرار گرفته است. قانونگذار ما نیز به موازات آن در سال 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. با این وجود ...  بیشتر