حقوق بین الملل
موافقان و مخالفان تامین مالی ثالث در رژیم داوری سرمایه گذاری بین المللی

علیرضا میرویسی؛ مهدی ذاکریان امیری؛ محمد علی عبداله زاده

دوره 24، شماره 77 ، بهمن 1401، ، صفحه 47-79

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.58548.2563

چکیده
  یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه‌گذاری را به نفع سرمایه‌گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می‌داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه‌گذاری به این نگرانی‌ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده ...  بیشتر

عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

دکتر علی اکبر گرجی

دوره 12، شماره 29.1 ، تیر 1389، ، صفحه 351-386

چکیده
  هدف حقوق اداری این است تا به نام منفعت عمومی، اعمال صلاحیت های فوق العاده به وسیله مقامات عمومی را تنظیم و تضمین نماید. نقش دادرسی اداری در تنظیم و تضمین کارکرد بهینه قوای عمومی بی بدیل است. بر اساس این در اهمیت راهبردی مقررات مربوط به آیین دادرسی اداری نمی توان تردید داشت. لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از سال ها انتظار، ...  بیشتر