حقوق عمومی
آسیب‌شناسی توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران

حسن حمزه لوئی؛ مقصود رنجبر؛ محمد تقی دشتی

دوره 24، شماره 78 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 119-156

https://doi.org/10.22054/qjpl.2023.58972.2595

چکیده
  با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه‌ای برای خود داشته باشند. علی‌رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته‌اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت،‌ ...  بیشتر

مشارکت شهروندی در حقوق بین الملل توسعه: زمینه ها، موانع و شیوه های حمایت

رضا اسلامی؛ نگار رئیسی

دوره 18، شماره 54 ، خرداد 1396، ، صفحه 143-169

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7430

چکیده
  حقوق بین الملل توسعه، به عنوان سیستم قاعده ساز بین‌المللی مبتنی بر عدالت و همبستگی، در پی فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای مشارکت تمامی کشورها در تعاملات بین‌المللی است. برنامه‌های بین‌المللی توسعه شامل حوزه‌های مختلفی است که در این پژوهش با انتخاب دو حوزه‌ی کلیدی کاهش فقر و حفاظت از محیط زیست، در صدد ارائه‌ی الگویی نوین از توسعه‌ی ...  بیشتر

امنیت ملی در جهان سوم

احمد ساعی

دوره 7، شماره 14 ، تیر 1384، ، صفحه 55-91

چکیده
  بحث امنیت ملی و حفظ امنیت ملی، یکی از وظایف اصلی دولتهاست.امنیت از چنان جایگاهی در میان دولتها برخوردار است که در سیاست بین‌الملل از آن با عنوان سیاستهای اعلی 1 نام برده می‌شود.حفظ و تأمین امنیت، ضرورتی انکارناپذیر برای تمامی دولتها و اشکال مختلف دولت است؛به گونه‌ای که فقدان امنیت به معنی فقدان حیات ملی، سرزمینی و جمعیتی کشورها تلقی ...  بیشتر

جریان روشنفکری دینی و پارادایم اصلاح (ایران بعد از انقلاب اسلامی)

محمد طاهری

دوره 4، شماره 6 ، تیر 1381، ، صفحه 155-187

چکیده
  روشنفکری در ایران از ابتدا منسجم و یکدست متولد نشد بلکه نحله ها و طیف های مختلفی نمود داشت، اما در هر گروه یک گفتمان، از طنین بیشتری برخوردار بوده و گفتمان های دیگر را تحت شعاع قرار داده است. با پیروزی انقلاب اسلامی جریان روشنفکری در ایران شکل گرفت و بتدرسج به خود انسجام بخشید که به جریان روشنفکری دینی موسوم شد، هر چند طیف های مختلفی ...  بیشتر