نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای رشته حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

گسترش و پیشرفت سریع صنعت هوانوردی بدون رعایت ایمنی هواپیمایی امکانپذیر نمیباشد. ایمنی هواپیما یکی از موضوعات مهم امور هوانوردی بوده، امری فراملی است و خطرهای ناشی از عدم رعایت آن مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و سایر کشورها را متاثر میسازد و هیچ کشوری نمیتواند، بدون همکاری با دیگر کشورها در جهت تثبیت ایمنی هواپیمایی گام بردارد.
پیشرفت صنعت هواپیمایی در تمام کشورها یکسان نبوده و عدم رعایت مقررات و استانداردهای بینالمللی از طرف برخی از کشورها منجر به حوادث و سوانح هوایی متعددی در اکثر نقاط دنیا میگردد. از آنجاییکه متولی اصلی ایمنی هواپیمایی و اجرای مقررات موصوف در ایران سازمان هواپیمایی کشوری است، این سازمان باید نهایت سعی و تلاش خود را در انجام وظایف محوله بکار بندد. در این مقاله نقش این سازمان بر اساس توصیهها و استانداردهای بینالمللی و قوانین و مقررات داخلی در تامین سلامت پروازها و نیز حفظ ایمنی هوانوردی مورد بررسی قرار گرفته  است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of the Iranian Civil Aviation Organization in Maintaining Aviation Safety

نویسندگان [English]

  • Hossien Mohammadzadeh Garehbagh 1
  • Mansor Jabari 2
  • Hoseyn Rostamzad 3

1 Ph.D. student of Law of Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

2 Department of Law, Faculty of Law, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Law, Tehran University, Islamic Azad University

چکیده [English]

The rapid development of the aviation industry depends on the safety of aviation. Aircraft safety is one of the most important issues in aviation and is not only an internal matter, but also a transnational one due to its nature. The development of the aviation industry is not the same in all countries. Non-compliance with international regulations and standards affect other countries’ aviation safety and may lead to aviation accidents and incidents. No country can take steps to ensure air safety without considering other countries situation.
Since the National Aviation Organization is the main body in charge of aviation safety and the implementation of these regulations in the country, this organization shall make efforts to perform its assigned duties.
This article seeks to explore the role of this organization based on international recommendations and standards and national rules and regulations to ensure the safety of aviation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Aviation Organization
  • Training and Improvement of Human Resources
  • Licenses and Issuance of Certificates
  • Airports
  • ICAO
الف- فارسی
 کتاب‌ها
-    اشراقی آرانی، مجتبی، قانون هواپیمایی کشوری در نظم حقوق کنونی (تهران: نشر مخاطب، 1394).
-    جباری، منصور، حقوق حمل و نقل بین‌الملل هوایی (تهران: نشر میزان، 1394).
-    جباری، منصور، حقوق هوایی از منظر داخلی و بین‌المللی (تهران: شهر دانش، 1393).
-    کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد اول (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1374).
-    کریمی، فرج ا..، بررسی و نقدی بر وضعیت صنعت هوانوردی کشور و حمل و نقل هوایی، مجموعه مقالات سومین همایش هوانوردی (تهران: پایگاه اطلاع رسانی صنعت هواپیمایی کشور، 1384).
-    کاظمی، حمید، حقوق بین‌الملل عمومی هوایی (تهران: چاپ گلها، 1395).
-    مردانی، نادر و عرب رضا، حقوق بین‌الملل هوایی (تهران: نشر میزان، 1393).
-    مظفری، احمد، مقررات هواپیمایی (تهران: قلم گستر، 1388).
-    نواده توپچی، حسین، مقدمه‌ای بر حقوق بین‌الملل هوایی - بررسی کنوانسیون شیکاگو و ضمایم آن (تهران: انتشارات خرسندی، 1397).
 
مقاله‌ها
-           جباری، منصور، قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی: بررسی سوانح هوایی فوکر 28 (1373) و سی-130 (1384)، مجله علمی ترویجی پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، شماره 9، بهار و تابستان 1385.
-    جباری، منصور «افزایش قربانیان ویروس مرگبار کرونا»، مسئولان حمل و نقل هوایی از این مقررات خبر دارند؟، سایت خبری تحلیلی تابنک کد خبر 955051 مورخ 08/11/98 https://www.tabnak.ir.
 
 قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها
-    قانون هواپیمایی کشوری، مصوب 1328 مجلس شورای ملی و اصلاحات بعدی.
-    قانون اجازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربوط به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (کنوانسیون شیکاگو) مصوب 1356.
-    قانون مسئولیت موسسات و شرکت‌های هواپیمایی ایران، مصوب 1464 مجلس شورای اسلامی.
-    قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران، مصوب 11/05/1391 مجلس شورای اسلامی.
-    قانون تشدید مجازات کبوترپرانی، مصوب 1354.
-    آیین‌نامه اجرائی قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب 1354.
-    آیین‌نامه ثبت و تابعیت هواپیمایی کشوری، مصوب 1343 و اصلاحیه بعدی آن، مصوب 1377.
-    آیین‌نامه اجرایی گواهینامه‌های متخصصان فنی هواپیمایی و موسسه‌های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان هواپیمایی (غیر نظامی)، مصوب 1392.
-    آیین‌نامه پرواز هواپیماهای کشوری خارجی در ایران مصوب 1341 و آیین‌نامه ثبت هواپیما مصوب 1343.
-    آیین‌نامه الزامات تایید قابلیت پروازی محصولات، قطعات، تجهیزات و الزامات تشکیلات طراحی و تولید مصوب 1389.
-    آیین‌نامه احداث، توسعه، بهره‌برداری و مدیریت فرودگاه‌های غیرنظامی، مصوب 1392.
-    آیین‌نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی.
-    آیین‌نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی)، مصوب 1390.
 
ب- انگلیسی
Book
-       Verschoor, Diederiks, An Introduction to Air Law (Netherlands: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1983).
 
Documents
-       Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention).
 -       Convention on the Marking of Plastic Explosive for the Purpose of Detection.
 -       Report of the ICAO Sub-Committee, LC/SC Legal Status, WD No.23, 10 October 1965.
 -       Annex l to the Convention on International Civil Aviation, 7 th ed. (Montreal: ICAO, Sept. 1982).
 -       Annex 6 to the Convention on International Civil Aviation: Part II–International General Aviation–Aeroplanes (3d ed. Sept. 1983).
-       Annex 8 to the Convention on International Civil Aviation: Airworthiness of Aircraft, 10th edn. (2006).
 -       Annex 14 to the Convention on International Civil Aviation: Aerodromes (Volumes 1 and 11).
 -       Annex 18 to the Convention on International Civil Aviation: The Safe Transport of Dangerous Goods by Air.
 -       ICAO Training Manual; Doc. 7192; Manual of Procedures for Establishment and Manegement of a States Personnel Licensing System, Doc. 9379; Human Factors Training Manual, Doc, 9683.
 -       ICAO Manual on the Regulation of International Air Transport (DOC 9626).
 -       ICAO, Protection of the Health of Passengers and Crews and Prevention of the Spread of Communicable Disease through International Travel, Assemb. Res. A35-12, available at http:// www. icao. int/ icao/ en/ med/ med_resolutions.html#A35-12.