نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

2 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

شیوع کروناویروس در ایتالیا سبب فراهم شدن چارچوبی برای اعلام وضعیت اضطراری توسط دولت شده است. این مهم علی‌رغم ایجاد فرصت برای مدیریت مقتضی بحران، خطر محدودیت بیش از حد حقوق بنیادین مردم را به وجود آورده است. پرسش اصلی مقاله این است که اقدامات حکومت ایتالیا برای جلوگیری از کروناویروس تا چه حدی با حقوق بنیادین اعلام شده در قانون اساسی این کشور قابل تطبیق می‌باشند؟ که با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی آن می‌پردازد. پس از بررسی مفهوم وضعیت اضطراری، توصیف تصمیمات ویژه حاکمیت و اعلام چالش‌های مربوط به محدودیت حقوق بنیادین، این نتیجه حاصل می‌شود که اقدامات دولت، تاثیرگذاری بسیار منفی بر تضمین حقوق بنیادین و آزادی‌های عمومی مردم داشته‌اند. نه تنها این تصمیمات اضطراری و فوق‌العاده، مخل حقوق مردم در یک نظام مردم‌سالار محسوب می‌شوند، بلکه عدم نظارت دقیق مجلس بر اعمال هیات وزیران سبب می‌شود تا نگاه‌ها و نظرات انتقادی به اعمال دولت این کشور منطقی به نظر برسند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

State of Emergency and Limitation of Fundamental Rights: The Measures of the Italian Government to Fight against Covid-19

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Jalali 1
  • Mohammad Abouata 2

1 Department of Law, Faculty of Humanities, Damghan University, Damghan, Iran

2 Department of Law, Faculty of Humanities, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

The spread of Coronavirus in Italy has created the conditions for the government to declare the State of emergency. It has given the opportunity to manage the crisis, but has also limited people's fundamental rights. In this research, through the deductive-descriptive method, we will try to answer this main question: the actions of the Italian government to counter Coronavirus until what point are compatible with the fundamental rights present in the Constitution? After describing the concept of State of emergency, the government's decisions and the challenges about restriction of fundamental rights, we conclude that the government's actions have had a very negative impact on fundamental rights and freedoms. Not only these emergency decisions have had a very negative impact on people's rights in a democratic system, but the lack of parliamentary oversight about the actions of the Executive makes it reasonable to take a critical look at the actions of the Italian government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus
  • Fundamental Rights
  • Italy
  • Rule of Law
  • State of Exception
الف- فارسی
مقاله‌ها
-           شاملو، باقر و یوسفی، ابوالفضل، «وضعیت اضطرار عمومی در نظام بین‌المللی حقوق بشر»، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتادم، شماره 96، (1395).
-           فغان نژاد، سعدالله، نوری، مهدی، «بررسی حقوق شهروندی در وضعیت بحران مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فرانسه و آمریکا»، مدیریت بحران، شماره  اول، (1391).
-           قربان‌نیا، ناصر، «تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط اضطراری»، مجله فقه و حقوق، سال سوم، شماره 12، (1386).
-           کرمی، رضا و شریفی طرازکوهی، حسین، «آزادی رسانه و وضعیت اضطراری در نظام حقوق بشر اروپا پس از یازدهم سپتامبر»، جستارهای سیاسی معاصر، سال نهم، شماره 2، (1397).
-           نوبهار، رحیم، «از حفظ حکومت تا حفظ نظام»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال بیست و یکم، شماره 63، (1398).
 
ب- انگلیسی
Article
-           Praneviciene Birute, “Limiting of the Right to Privacy in the Context of Protection of National Security”, Jurisprudence, Vol. 18, No. 4, (2011).
 
پ- ایتالیایی
Libri
-           Camerlengo Quirino, Contributo ad una teoria del diritto costituzionale cosmopolitico (Milano: Giuffré, 2007).
 -           Dunn John, Politica (Milano: Jaca Book, 1993).
 -           Galli Girogio, Il pensiero politico occidentale (Milano: Baldini, 2010).
 -           Grasselli Stefania, Schemi di diritto amministrativo (Bari: Neldiritto Editore, 2018).
 -           Parodi Giampaolo, Le fonti del diritto: linee evolutive (Milano: Giuffré, 2012).
 
Articoli
-           Amato Pierandrea, “Homo seditiosus, materiale per l’essere rivoltante”, La Rosa di Nessuno, No. 3, (2008).
 -           Caravita Beniamino, “L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana”, Federalismi, No. 6, (2020).
 -           Comazzetto Giovanni, “Lo Stato di eccezione nell’ordinamento italiano, riflessioni a partire dalle misure di contenimento dell’epidemiologica da Covid-19”, Bio Diritto, No. 1, (2020).
 -           Gian Luigi Gatta, “Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale: un deficit di legalità da rimediare”, Sistema Penale, No. 2, (2020).
 -           Gatta Gian Luigi, “I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria una legge sulla quarantena”, Sistema Penale, No. 1, (2020).
 -           Panzani Luciano, “COVID-19. Un’emergenza destinata a protrarsi. Appunti per il dopo”, Federalismi, No. 10, (2020).
 -           Passaglia Paolo, “Poteri emergenziali e deroghe al principio di legalità”, Report per la Corte costituzionale, No. 1, (2011).
 -           Petrini Francesca, “Emergenza epidemiologica Covid 19, decretazione d’urgenza e costituzione in senso materiale”, Nomos, No. 1, (2020).
 -           Simoncini Roberto, “Un concetto di diritto pubblico: lo stato di eccezione secondo Giorgio Agamben”, Diritto e questioni pubbliche, No. 8, (2008).
 -           Tonelli Luca Maria, “Diritti fondamentali, emergenza e Costituzione ai tempi del Covid-19”, Judicium, No. 2, (2020).
 -           Venanzoni Andrea, “L’innominabile attuale. L’emergenza Covid-19 tra diritti fondamentali e stato di eccezione”, Forum di Quaderni costituzionali, No. 1, (2020).
 
 
Tesi
-           Lattanzi Luca, “Pensare il conflitto. Il decisionismo giuridico di Carl Schmitt: dallo Stato alla teoria del Nomos”, Tesi di dottorato, Università di Padova, (2016).
 
Reports
-           Camera dei Deputati, “La produzione normativa: cifre e caratteristiche”, 2020.
 -           Il Giornale, “Coronavirus, profezia di Confindustria. Pil giù del 10 per cento”, 31 marzo 2020, ilgiornale.it.
 -           Il Sole 24 Ore, “L’Italia è pronta per le lezioni online? Al Sud e nei piccoli comuni c’è un problema”, 12 aprile 2020, ilsole24ore.com.