نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با شیوع بیماری کووید-19در دنیا، اقدامات زیادی برای کاستن از آثار این همه‌گیری اجرایی شد. مهمترین آنها، توصیه به «ماندن در خانه» بود که  تبدیل به سر خط اصلی شعارهاشد. با این توصیه، مدارس، ادارات و کارخانه­ها تعطیل شدند. همه­گیری کووید-19 تا به حال تأثیرات بسیار زیادی در سبک زندگی مردم ایجاد کرده است و احتمالاً تبعات دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت. پرسش اصلی مقاله آن است که همه‌گیری کووید-19 چه فرصت­­ها و چالش­هایی را به لحاظ زیست‌محیطی ایجاد می­کند و چگونه بر حقوق محیط زیست تأثیر می­گذارد؟ سیاست­های قرنطینه­سازی به کاهش تولید و حمل و نقل منجر شده است و کاهش چشمگیری در آلودگی ناشی از این رفتارها پدید آمده است. سایر آثار ممکن است سریعاً آشکار نشوند. ممکن است کووید- 19 آسیب­پذیری بازماندگان را در برابر آلودگی در آینده افزایش دهد. تحولات دیگری نیز ممکن است به وقوع بپیوندد، از جمله بازنگری در ارزش­های زیست‌محیطی و اقتصادی و بازنگری در نحوه تخصیص و مصرف منابع، زیرا کووید-19 اقتصاد جهانی، ملی و محلی را تحت تأثیر قرار می­دهد. در نظر گرفتن هر یک از این تبعات و اثرات آنها  می­تواند به توسعه حقوق محیط زیست و تدوین استراتژی­های کارآمد کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Covid-19 Crisis and Environmental Law: Opportunities and Challenges

نویسنده [English]

  • Erfan Shams

Assistant Professor, Environmental Rights Group, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

With the outbreak of Covid-19 in the world, many measures have been taken to reduce the effects of this pandemic. The most important of these was the recommendation to "stay home", which became the main line of slogans. With this recommendation, schools, offices and factories were closed. Covid-19 pandemic has so far made wide impacts in people's lifestyles, and is likely to have some other implications. The main question of this article is, what environmental opportunities and challenges does Covid-19 bring, and how do these affect environmental law? Quarantine policies have led to a reduction in production and transportation, and a significant reduction in pollution caused by these behaviors. Other implications may not be immediately apparent. Covid-19 may increase residuals vulnerability to future contamination. Other changes may occur, including revisions in environmental and economic changes and revisions in allocating and consumption of resources, as Covid-19 affects the global, national, and local economies. Considering each of these implications and their effects can help develop environmental rights and develop effective strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Covid-19
  • Environmental Law
  • Environmental Values
  • Pandemic
  • Environmental Changes
الف- فارسی
مقاله‌ها
-           بیدهندی، محمد و شیراوند، محسن، «بررسی اخلاق زیست‌محیطی با پردازش نظریه گایا و قاعده فلسفی بسط الحقیقه»، دو فصلنامه انسان­پژوهی دینی، سال دوازدهم، شماره 33، (1394).
-           قویدل رحیمی یوسف، «نظریه گایا و شکل­گیری نگرش­های نو در علوم محیطی»، مجله محیط شناسی، سال 33، شماره 41، (1386).
 
ب- انگلیسی
Books
-            Diamond, Jared, Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies (New York: W. W. Norton & Company, 1997).
 -            Environmental Protection Agency, Water Quality Standards handbook, Chapter 4: Antidegradation (Washington: Environmental Protection Agency Publication, 2012).
 -            Fisher, Elizabeth, A Very Short Introduction to Environmental Law (Oxford: Oxford University Press, 2017).
 -            Michael Prieur & Gonzalo Sozzo (2012), U.S. Environmental Law (Brussels: Bruylant Publishing, 2012).
-            Rowell, Arden and Bilz, Kenworthey (forthcoming), The Psychology of Environmental Law (New York: New York University Press, 2012).
 
Articles
-            Aleksandrova, Ayu, “Modern Features of Tourism Spatial Development”, Geography and tourism, No. 2, (2018).
 -            Andelman, David and Deutcher, Guy, “Kicking the Oil Addiction: Facts and Fiction”, World Policy Journal, No. 32: (2015), 53–61. https:// www. researchgate. net/publication/279251307.
  -            Bobylev, Sergey N., “Environmental Consequences of COVID-19 on the Global and Russian Economics”, Population and Economics, No. 4  (2020), https:// doi.org/ 10.3897/ popecon.4.e53279.
 -            Corlett, Richard T. et al., “Impacts of the coronavirus pandemic on biodiversity conservation”, (2020), available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC7139249.
 -            Di, Qian, “Air Pollution and Mortality in the Medicare Population”, New England Journal of Medicine, No. 376, (2017).
 -            Duvic-Paoli, Anne, Leslie, “COVID-19 Symposium: The COVID-19 Pandemic and the Limits of International Environmental Law, 2020, http://opiniojuris.org/2020/03/30/covid-19-symposium-the-covid-19-pandemic-and-the-limits-of-international-environmental-law.
 -            Ferrante Lucas and Fearnside Philip, “Protect Indigenous Peoples from Covid-19”, Science, Vol 368, Issue 6488, (2020), available at: https:// www. researchgate.net/publication/340696998.
 -            Folinas, Sotiris and Metaxas, Theodore, “Tourism: The Great Patient of Coronavirus COVID-2019”, (2020), available at: https://www.researchgate.net/ publication/340771406.
 -            Gerrard, Michael B., “Emergency Exemptions in Law in the Time of COVID-19”, (2020), at https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1239&context=books (Katharina Pistor, Ed).
 -            Hamwey, Robert, “Environmental impacts of coronavirus crisis, challenges ahead”, UNCTAD, (2020), available at: https:// unctad.org/en/pages/ newsdetails. aspx? OriginalVersionID=2333.
 -            Houngbo, Emile N., “COVID-19 Pandemic and Climate Change: A Thought”, (2020), available at: https://www.researchgate.net/ publication/ 340647628.
 -            Iyer Gurumurthy Vijayan, “Environmental Health Impact Assessment (EHIA) Process for Coronavirus' Impact towards Sustainable Development”, (2020), https:// www. researchgate. net/ publication/340582707.
 -            Khan, Naushad et. al., “Climate Impact on Corona Virus in the World”, (2020), available at:  https://www.researchgate.net/publication/340488255.
 -            Robinson, Lisa, “How US Government Agencies Value Mortality Risk Reductions”, Review of Environmental Economics and Policy, Vol. 1, Issue 2, (2007).
 -            Rowell Arden, “Allocating Pollution”, University of Chicago Law Review, Vol. 79, Issue. 3, (2012).
 -            Rowell, Arden and Zeben Josephine van, “Air Pollution” in A Guide to U.S. Environmental Law, California Press, forthcoming (2021).
 -            Rowell, Arden and Zeben, Josephine Van, “The New Status Quo of the Paris Agreement: The Psychological Impact of the 2 Degrees Aspiration”, European Journal of Risk Regulation, (2016), Electronic copy available at: https::////ssrn.com ssrn.com//abstract abstract==2793916.
 -            Singer, Peter and Cavalieri, Paola, “The Two Dark Sides of Covid 19”, Project Syndicate, (2020), https://www.project-syndicate.org/commentary/wet-markets-breeding-ground-for-new-coronavirus-by-peter-singer-and-paola-cavalieri-2020-03?barrier=accesspaylog.
 -            UN Department of Economic and Social Affairs, “Indigenous Peoples and The Covi-19 Pandemic: Considerations”, (2020), available at: https:// www. un. org/ development/ desa/indigenouspeoples/wpcontent/uploads/sites/ 19/2020/04/ COVID19_IP_considerations.pdf.
 -            United Nations Environment Program, “UNEP Frontiers 2016 Report: Emerging Issues of Environmental Concern, (2016).
 
سایت­های اینترنتی
-            https://wwf.panda.org/?200010/Fighting-the-illegal-wildlife-trade, https:// www. nrdc. org/stories/wildlifetrade-101, https://www.google.com/search?sxsrf= ALeKk00HXNci5B.
-            https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020.